De kosten van een behandeling bedragen 75,00 euro  en de duur van de behandeling is een uur. U kunt per pin betalen na elke behandeling.
Voor afspraken of behandelingen is geen verwijzing van uw huisarts nodig.

 

Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging NVA. Deze beroepsvereniging bewaakt de kwaliteit van de aangesloten leden . Bovendien moet een aangesloten lid voldoen aan een aantal eisen die nauwkeurig worden gecontroleerd voorafgaand aan de toelating bij de beroepsvereniging.

 

Vergoeding: Vaak worden de behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar. Indien u precies wilt weten in hoeverre uw behandelingen worden vergoed, is het raadzaam om uw polis te raadplegen en/of hierover contact met uw zorgverzekeraar op te nemen. Beroepsvereniging NVA onderhoudt contacten met de zorgverzekeraars. Op de site van NVA kunt u nakijken in hoeverre uw eigen zorgverzekeraar een acupunctuurbehandeling vergoedt. Meer informatie hierover op www.acupunctuur.nl